Reforma Restaurant "Kat May"

Refoma de les finestres, portes y divisions del restaurant

Refoma de les finestres, portes y divisions del restaurant

Detalls del projecte