Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades per a les següents finalitats, sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment:

  • Atendre la vostra sol·licitud de contacte comercial.
  • Respondre les consultes o peticions d'informació rebudes a través del nostre formulari de contacte.
  • Publicar la seva Valoració sobre la nostra empresa i serveis professionals a la nostra pàgina web i xarxes socials.
  • Fer arribar informació comercial sobre els nostres serveis, projectes i treballs a través del nostre newsletter.

En cap cas GRUP ALMANSA utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents de les anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments que estableix el Reglament esmentat.

Les dades personals que ens pugui facilitar a través de les consultes que ens faci per correu electrònic, es conservaran als nostres registres durant un període de dos anys. L'accés de clients registrats es mantindrà mentre la relació comercial estigui en vigor. No obstant això, les dades derivades de les compres es poden conservar, degudament bloquejades, mentre hi hagi una obligació legal. En qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir-ne el dret a la portabilitat.

També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s'estan respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: FUSTERIA D'ALUMINI GERMANS ALMAN S.A.- c/ Beat Oriol Nave 26, P.I. Foinvasa, 08110, Montcada i Reixac – T. 93 628 38 86 – info@grupoalmansa.com.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors de 14 anys.

GRUP ALMANSA recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials

En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les vostres dades personals d'acord amb la vostra política de privacitat. També consent expressament l'accés de GRUPO ALMANSA al tractament de les seves dades contingudes a la llista d'amics i que les notícies publicades sobre les novetats, serveis, projectes realitzats per GRUPO ALMANSA apareguin al seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, us informem que les dades personals dels seguidors de GRUP ALMANSA a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és GRUP ALMANSA amb la finalitat de mantenir-lo informats a través de les xarxes socials sobre els nostres serveis i projectes.

La vostra petició per connectar, implica necessàriament el vostre consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. GRUP ALMANSA no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a GRUPO ALMANSA la seva cancel·lació.

En qualsevol moment, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades, o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la seva portabilitat. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit GRUP ALMANSA. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable

FUSTERIA D'ALUMINI GERMANS ALMAN S.A.- c/ Beat Oriol Nau 26, P.I. Foinvasa, 08110, Montcada i Reixac – T. 93 628 38 86 – info@grupoalmansa.com.