Aviso Legal

CARPINTERÍA DE ALUMINIO HERMANOS ALMAN, S.A.. (d'ara endeveant KIALUM), és una empresa especialitzada en la fabricació i instal·lació de fusteria d'alumini.

Identificació

En compliment amb la informació d'informació en l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els dades aquí enviades corresponen a l'entitat titular del lloc web kialum.es.

Denominació:
Carpintería de Aluminio Hermanos Alman, SA
Domicili:
C / Beat Oriol Nave 26 - P. I. Foinvasa - 08110 - Montcada i Reixac
Teléfono:
+34 936 28 38 86
Correu electrònic:
info@grupoalmansa.com
CIF:
A58834714

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectuals de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, inclosos els formats, els malalts, textos, imatges i documents, pertanyen a KIALUM i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual. e Industrial. Asimisme totes les marques i nombrosos comerços continguts en aquesta web pertanyen a KIALUM, oa la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenta la titularitat del signe distintiu i que es troba en la mateixa manera protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. . Queda expressament prohibit la reproducció total o especial d’aquest lloc web i de qualsevol contingut dels seus continguts sense permís express i per escrit de KIALUM.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, autorització o cessió de drets declarats per part de KIALUM o els títols de drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, que es pot establir expressament. el contrari.

Condicions d’ús.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i l’ús del lloc web www.kialum.es, que KIALUM pone gratuïtament una disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. L’utilització de determinats serveis que s’ofereixen en aquest lloc seran a més a més de les condicions particulars previstes en cada cas, les modificacions que s’admetran són acceptades per la major utilització de contes.

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  • Que compatible amb el mar amb les fines de la web www.kialum.es
  • Que es realitza amb l’exclusiu àmbit d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. S'explica expressament la seva utilització amb multes comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

KIALUM es reserva el dret a modificar l’oferta comercial del lloc web (modificacions de productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

KIALUM no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que es troba actualment actualitzat, si bé es desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar, subsanarlos o actualitzar-los.

Tanto l’accés a aquesta web com l’ús que pot fer fa referència a la informació continguda a la mateixa responsabilitat de l’exclusiva responsabilitat de la seva realització. KIALUM no ha respost de cap conseqüència, no és possible que perjudicis que poguessin derivar de dit accés o ús de la informació. KIALUM no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que puguin produir ni dels possibles daños que puguin causar el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’ús utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva reventa, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de KIALUM, es donarà a les responsabilitats legalment establertes.

KIALUM fa que tots els refugis siguin dins dels seus mitjans per oferir informació sobre el lloc web de forma de veu i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produeixi algun error d'aquest tipus, en tot moment en el moment de la voluntat de KIALUM, es procedirà immediatament a la seva correcció. KIALUM no és responsable ni directe ni indirectament de ningú de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que contenen els productes comercialitzats per www.kialum.es. Es fa responsable de la responsabilitat en tot el moment en els fabricants o distribuïdors de productes.

Inclou altres webs

Els enllaços (enllaços) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Són pàgines que no són operades ni són controlades per KIALUM per ell, KIALUM no es fa responsable dels continguts d’altres llocs web ni estan coberts pel present avís legal. Si accedim a pàgines web, tenim en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present avís legal és la normativa legal vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar com a conseqüència d'un dispòs en les presentacions sobre disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions que es recullen en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre tipus de poder que pugui correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació autoritza a l’hora d’exercir un combustible en concret, l’usuari renuncia expressament al fuer que pot correspondre i es pot fer voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.